France

TŁUMACZENIA PISEMNE TEKSTÓW ZWYKŁYCH I SPECJALISTYCZNYCH

Wykonujemy tłumaczenia nieuwierzytelnione, z języka francuskiego na język polski i z języka polskiego na język francuski, tekstów zwykłych (przekład językowy, zredagowany językiem literackim bądź potocznym, nie wymagający użycia zwrotów specjalistycznych: listy, życiorysy, korespondencja, podania, etc.) oraz specjalistycznych (przekład językowy, napisany językiem fachowym, zbudowanym ze specjalistycznych wyrażeń z konkretnej dziedziny: technicznej, medycznej, ekonomicznej, budowlanej, etc.)

Cena tłumaczenia zależy od kierunku tłumaczenia (na język francuski lub na język polski), od długości tłumaczenia oraz od terminu wykonania zlecenia. Do wyceny tłumaczenia brana jest pod uwagę konkretna ilość znaków na stronie. Znak to wszystkie widoczne symbole drukowane, jak: litery, cyfry, znaki przestankowe, etc., oraz przerwy między nimi (spacje).

CENNIK

table

  1. Podana cena jest ceną brutto za 1 stronę tłumaczenia.
  2. Podstawą ustalenia ceny tłumaczenia pisemnego jest strona tekstu źródłowego o długości 1500 znaków łącznie ze spacjami.
  3. Cena tłumaczenia pierwszej strony jest niezależna od liczby znaków i liczona jest jak strona pełna. Każda następna rozpoczęta strona liczona jest jak pełna jeśli ma ponad 750 znaków, jeśli znaków jest mniej, opłata naliczana jest jako połowa stawki za stronę.
  4. Za tłumaczenia specjalistyczne o dużym stopniu trudności doliczana jest opłata dodatkowa od 10 do 50% kwoty bazowej.
  5. Za tłumaczenie grafiki, wykresów i tabel doliczana jest opłata od 5 do 20% kwoty bazowej.
  6. Dniem rozpoczęcia tłumaczenia jest pierwszy dzień roboczy po przyjęciu zlecenia.
  7. Przy jednorazowym zleceniu powyżej 30 stron naliczamy rabat od 2 do 5%.
  8. Przy jednorazowym zleceniu powyżej 50 stron naliczamy rabat od 5 do 10%.
  9. Przy ustalaniu zwykłego terminu wykonaniu tlumaczenia, nie brane są pod uwagę dni wolne od pracy, soboty i niedziele.

Chcesz obliczyć koszt tłumaczenia Twojego testu?
W tym celu możesz wykorzystać opcję „statystyka wyrazów” w edytorze tekstu. Odczytasz tam ilość znaków ze spacjami, którą następnie musisz podzielić przez 1500, a otrzymany wynik zaokrąglić w górę z dokładnością do 0,5 strony (np. 1,3 = 1,5 str. ; 1,7 = 2 str.)